Cô bé trong tiệm rửa xe vô tình làm hỏng xe, chủ xe: “Em bồi thường thế nào?”
Recent Comment